Governance

Wat houdt het in?

Governance verwijst naar de structuren en processen die worden gebruikt om integriteitsprogramma en naleving hiervan binnen een organisatie te beheren en te controleren. Dit omvat het vaststellen van verantwoordelijkheden, het aanwijzen van een integriteitsmanager, het creëren van een ethische cultuur en het waarborgen van transparantie en verantwoordelijkheid op alle niveaus van de organisatie.

Wat levert het me op?

Goede governance zorgt voor borging van het integriteitsprogramma in uw organisatie en leidt ertoe dat uw organisatie effectief kan omgaan met integriteitskwesties. Het bevordert een cultuur van verantwoordelijkheid en transparantie, waardoor het vertrouwen wordt versterkt. Bovendien draagt het bij aan de duurzaamheid van het integriteitsprogramma en maakt dat dat ethisch handelen centraal staat in alle beslissingen.

Wat doen wij?

EthXCom biedt ondersteuning bij het opzetten en verbeteren van de organisatie van het integriteitsprogramma door het ontwikkelen van integriteitsbeleid, het vaststellen van verantwoordelijkheden, eventueel het ondersteunen van een Compliance Committee en het op verschillende wijzen bevorderen van een cultuur van integriteit, de “tone at the top”. Indien nodig bieden wij ondersteuning van de integriteitsmanager of nemen wij deze rol tijdelijk waar.

EthXCom B.V.
KvK 83528660
BTW NL862905370B01

M: info@ethxcom.com
T: 085 047 03 10

Bezoekadres:
Oder 20
t.a.v. Unit A2804
2491 DC DEN HAAG

Postadres:
Postbus 1000
t.a.v. Unit A2804
2260 BA LEIDSCHENDAM