Melden en onderzoek

Wat houdt het in?

Melden en onderzoek omvat het proces van het ontvangen, beoordelen en onderzoeken van meldingen van mogelijke schendingen van de gedragsnormen of andere integriteitskwesties. Onder deze pijler vallen vier belangrijke diensten namelijk de vertrouwenspersoon, de meldregeling, onderzoek en klachtencommissie.

Vertrouwenspersoon

Bij de vertrouwenspersoon kunt u terecht voor een vertrouwelijk gesprek wanneer u te maken heeft met ongewenste omgangsvormen of andere integriteitskwesties.
De vertrouwenspersoon biedt advies en ondersteuning en helpt bij het navigeren door de juiste meld- en onderzoeksprocedures.

Meldregeling

EthXCom biedt een online tool aan waarmee medewerkers misstanden, zorgen of schendingen van gedragsnormen kunnen melden. Dit systeem zorgt ervoor dat meldingen op een gestructureerde en vertrouwelijke manier worden behandeld door één van onze onderzoekers.

Onderzoek

Het onderzoek omvat de grondige en objectieve evaluatie van meldingen om de feiten vast te stellen en passende maatregelen te nemen. Dit proces zorgt ervoor dat alle meldingen serieus worden genomen en dat eventuele schendingen effectief worden aangepakt.

Klachtencommissie

Een klachtencommissie onderzoekt de klacht en geeft hierbij een advies aan het bestuur.

Wat levert het me op?

Een effectief meld- en onderzoeksproces, ondersteund door één of meerdere van bovenstaande diensten, zorgt ervoor dat mogelijke integriteitskwesties snel en grondig worden aangepakt. Dit helpt bij het handhaven van de gedragsregels binnen uw organisatie en beschermt tegen reputatieschade en juridische gevolgen. Het bevordert ook een cultuur van transparantie en vertrouwen onder medewerkers, wat bijdraagt aan een positief werkklimaat.

Wat doen wij?

EthXCom biedt uitgebreide ondersteuning en expertise op het gebied van melden en onderzoek, inclusief de vier specifieke diensten.

Vertrouwenspersoon
Wij bieden een externe vertrouwenspersoon aan. Meer informatie over de vertrouwenspersoon vindt u hier.

Meldregeling
EthXCom biedt u een complete online tool aan waar, indien gewenst, ook anoniem kan worden gemeld.

Onderzoek
Onze onderzoekers voeren grondige en objectieve onderzoeken uit naar meldingen van integriteitskwesties. Wij zorgen ervoor dat elke melding serieus wordt genomen en voorzien u altijd van een gedegen onderzoeksrapport.

Klachtencommissie
EthXCom kan u helpen bij het opzetten van een klachtencommissie en eventueel voor u een klachtencommissie samenstellen die de binnengekomen klacht onafhankelijk en deskundig voor u onderzoekt.