Vertrouwenspersoon

U denkt erover een externe vertrouwenspersoon aan te stellen waar uw personeel terecht kan om in alle vertrouwelijk advies in te winnen over de omgang met ongewenst gedrag of een vermoeden van een integriteitsschending.

Een externe vertrouwenspersoon is niet verplicht, maar wel aan te raden. De Arbowet geeft aan dat u als werkgever de plicht heeft een veilige werkomgeving te bieden en er is regelgeving in de maak waarbij een vertrouwenspersoon verplicht wordt voor organisaties met meer dan 10 werknemers. En de Wet Bescherming Klokkenluiders geeft aan dat voor werkgevers bij wie meer dan 50 personen werkzaam zijn een meldregeling verplicht is waarbij de werknemer de mogelijkheid moet hebben een adviseur in vertrouwen te raadplegen over een vermoeden van een misstand.

Wat houdt het in?

Een vertrouwenspersoon denkt mee met de melder en kijkt allereerst of een oplossing in de informele sfeer haalbaar is, bijvoorbeeld via gesprekken. De vertrouwenspersoon ondersteunt indien nodig deze gesprekken en begeleidt het eventuele vervolgtraject. Natuurlijk wijst hij medewerkers van uw organisatie – als dat nodig is – op de tool Meldjeklacht en helpt ze desgewenst bij het invullen ervan.

Wat levert het me op?

Allereerst dat u als werkgever voldoet aan de zorgplicht voor een veilige werkomgeving. Daarnaast is het belangrijk dat u de mogelijkheid biedt als werkgever problemen binnen de organisatie op te lossen, dat voorkomt dat medewerkers misstanden noodgedwongen buiten de organisatie moeten melden. U verliest dan gauw de regie.

Wat krijg ik concreet?

EthXCom heeft ervaren vertrouwenspersonen die op basis van een abonnement en een uurtarief beschikbaar zijn.

Wat kost het?

De prijs van een abonnement op de externe vertrouwenspersoon hangt af van de grootte van uw organisatie en is als volgt (in Euro’s):

Tot 10 medewerkers

11-49 medewerkers

50-250 medewerkers

Meer dan 250 medewerkers


249,00

549,00

995,00

1.495,00

Heeft u ook de klachtenregeling Meldjeklacht bij ons geregeld, vraag dan om het combinatietarief.