Vertrouwenspersoon

Het kan zijn dat uw organisatie een vertrouwenspersoon wilt aanstellen waar uw personeel terecht kan om in alle vertrouwelijk advies in te winnen over de omgang met het vermoeden van een misstand op het gebied van ongewenste omgangsvormen of integriteit.

Dit kan in sommige gevallen zelfs een verplichting zijn. De Arbowet geeft aan dat u als werkgever de plicht heeft een veilige werkomgeving te bieden en er is regelgeving in de maak waarbij een vertrouwenspersoon verplicht wordt voor bedrijven. En de Wet Huis voor klokkenluiders geeft aan dat voor werkgevers bij wie meer dan 50 personen werkzaam zijn een meldregeling verplicht is waarbij de werknemer de mogelijkheid moet hebben een adviseur in vertrouwen te raadplegen over een vermoeden van een misstand.

Wat houdt het in?

Een vertrouwenspersoon is iemand verbonden aan uw organisatie die uw medewerkers vertrouwelijk kunnen raadplegen bij mogelijke misstanden op het gebied van ongewenste omgangsvormen of integriteit. De vertrouwenspersoon:

  • luistert, informeert en begeleidt medewerkers die zich bij de vertrouwenspersoon melden
  • adviseert de medewerker over mogelijke vervolgstappen die hij of zij kan nemen en
  • ondersteunt de medewerker bij de aanpak van de misstand
  • geeft voorlichting aan de organisatie en
  • gevraagd en ongevraagd advies aan bestuur en management.

Wat levert het me op?

Allereerst dat u als werkgever voldoet aan de zorgplicht voor een veilige werkomgeving. Daarnaast is het belangrijk dat u de mogelijkheid biedt als werkgever problemen binnen de organisatie op te lossen, dat voorkomt dat medewerkers misstanden noodgedwongen buiten de organisatie moeten melden. U verliest dan gauw de regie.

Wat krijg ik concreet?

Heeft u een bedrijf met minder dan 250 werknemers dan is het is mogelijk om een externe vertrouwenspersoon aan te stellen. EthXCom levert deze dienst tegen een geringe jaarlijkse vergoeding zodat uw medewerkers weten bij wie ze in vertrouwen terecht kunnen. Zo houdt u de regie!

EthXCom B.V.
KvK 83528660
BTW NL862905370B01

M: info@ethxcom.com
T: 085 047 03 10

Bezoekadres:
Oder 20
t.a.v. Unit A2804
2491 DC DEN HAAG

Postadres:
Postbus 1000
t.a.v. Unit A2804
2260 BA LEIDSCHENDAM