Op 25 februari is door het Ministerie van Justitie aan EthXCom een vergunning verleend voor een particulier recherchebureau. Dat houdt in dat EthXCom bevoegd is onafhankelijke integriteitsonderzoeken uit te voeren.

Voor het doen van onderzoeken naar personen in opdracht van organisaties bij een vermoeden van een misstand (bijv. een fraude) is in Nederland een vergunning nodig. Deze vergunning wordt uitgegeven door het Ministerie van Justitie na toetsing op bekwaamheid en het voldoen aan bepaalde administratieve verplichtingen. Dit komt omdat voor zulke onderzoeken in bepaalde gevallen vergaande methoden van onderzoek worden toegepast, zoals iemand in het geheim observeren, telefoongesprekken afluisteren en e-mail onderscheppen. Daarom mag niet iedereen zomaar een recherchebureau beginnen.

EthXCom richt zich met name op de onderzoeken die voorkomen uit uw klachtenregistratieprocedure en die na een eerste analyse verder onderzoek behoeven. Dit kan zijn een onderzoek naar ongewenst (grensoverschrijdend) gedrag binnen uw organisatie alswel een integriteitsonderzoek zoals mogelijke omkoping, belangenverstrengeling of andere corruptie. Zo’n onderzoek, hoe vervelend dan ook, leidt tot bevindingen over de mogelijke misstanden en geeft u duidelijkheid over de vervolgstappen die genomen moeten worden.

Meer weten?
Meer weten over integriteitsonderzoeken en hoe EthXCom u daarbij kan helpen? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.