Onderzoek

Soms is een uitgebreider onderzoek naar ongewenst gedrag, corruptie, integriteitskwesties of andere mogelijke schending van de gedragscode, nodig. Dat vraagt gedegen, bekwaam en professioneel onderzoek.

Wat houdt het in?

Worden er meldingen gedaan van mogelijke misstanden bij uw organisatie, dan kan het nodig zijn een uitgebreider onderzoek te doen. Dit kan zowel een onderzoek zijn naar ongewenst (grensoverschrijdend) gedrag binnen uw organisatie alswel een integriteitsonderzoek zoals een fraudeonderzoek. EthXCom richt zich met name op de onderzoeken die voorkomen uit uw klachtenregistratieprocedure en die na een eerste analyse verder onderzoek behoeven.

Wat levert het me op?

Een onderzoek, hoe vervelend dan ook, leidt tot bevindingen over de mogelijke misstanden en geeft u duidelijkheid over de vervolgstappen die genomen moeten worden.

Wat krijg ik concreet?

Het onderzoek leidt tot een rapport met bevindingen die als objectief feitenrelaas en/of bewijsmateriaal ingezet kan worden bij het nemen van vervolgstappen, disciplinaire acties of bij juridische procedures.

EthXCom is een door de Minister van Justitie en Veiligheid gecertificeerd onderzoeksbureau met POB-nummer 7006. Alle onderzoeken worden vertrouwelijk uitgevoerd binnen de wettelijke kaders en regelgeving, met inachtneming van de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR), de Privacygedragscode van de Nederlandse Veiligheidsbranche (NVB) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

EthXCom B.V.
KvK 83528660
BTW NL862905370B01

M: info@ethxcom.com
T: 085 047 03 10

Bezoekadres:
Oder 20
t.a.v. Unit A2804
2491 DC DEN HAAG

Postadres:
Postbus 1000
t.a.v. Unit A2804
2260 BA LEIDSCHENDAM